Studio KMM - Naše nabídka
Studio KMM - Kreslení pravou hemisférou
Studio KMM - Móda, vizážistika, stylistika, make-up
 
 
Vizážistika, stylistika, image, PIB, make-up
Vizážistika, make-up, líčení
Stylistika, móda, image
PIB - Personal image book
Termíny kurzů Vizážistika, Stylistika, Image, PIB
Vizážistiky, stylistika - Typy, triky, nápady
FAQ - Vizážistika, stylistika, image, PIB
prazdny

Kurzy Kreslení pravou mozkovou hemisférou

Kurzy vizážistiky

Studio KMM

Miloslava Fišerová

Horňátecká 1772/19
Praha 8 - Kobylisy

PSČ 180 00

Tel.: 739 251 148

http:
www.studiokmm.com

E-mail:
studio.kmm@seznam.cz

 

 

managerkyPersonal image, make-up, móda, styl

Nic není tak nebezpečné jako snaha být příliš moderní.
Vystavujeme se tím nebezpečí, že vyjdeme rychle z módy.
Oscar Wilde

Pojmy jako líčení či make-up jsou dostatečně známé. Každý si určitě dovede představit perfektně nalíčenou modelku či představitelku velké prosperující firmy. Trochu horší je to již s pojmem vizážista. Ale i zde jsou představy většiny lidí dostatečné, i když někdy nepříliš přesné. O náplni činnosti stylisty panují někdy až nepředstavitelně zkreslené představy.

vizazistikaCo si ale připouští málokdo, že služby vizážisty či stylisty, dokonalé líčení, vzorový make-up, jsou určeny nikoliv pouze pro tzv. horních deset tisíc, pro herečky, celebrity, úspěšné podnikatelky, zkrátka ty představitelky něžného pohlaví, které jsou ochotny utrácet za tento luxus a potěšení své peníze, ale prakticky pro každého.

Je přirozeností každé ženy či dívky, že se chce líbit, být obdivována, chce se cítit dobře, jistě a uvolněně, nechce na sobě cítit pátravé, kritické a kritizující pohledy svého okolí. Každá žena podvědomě touží po tom, aby tyto pohledy byly obdivné. A naprosto nezáleží na věku, sociálním zařazení, povolání či profesi, manželském stavu či příjmové skupině. Líbit se chtějí všechny ženy.

 

managerka-miniAle cesta k tomu může být někdy strmá a klikatá, plná pokusů a omylů. Nedokážeme totiž často přesně rozlišit, že je rozdíl mezi tím, co se nám líbí a co považujeme sami za vhodné, a tím, co nám opravdu sluší. A k tomu všemu na nás útočí různé trendy, módní výstřelky, doporučení, reklamy slibující mnohdy zázraky, které ale nerespektují unikátnost každého z nás jako osobnosti.

Platí, že uvolnění pravidel pro styly odívání, barevnou harmonizaci i osobní styl vedou v konečném důsledku u mnohých ke ztrátě vnímání vhodnosti či nevhodnosti jednotlivých postupů či případů. A právě proto jsou zde vizážisté a stylisté, jejich barvová typologie, zkušenosti.

manaher-miniRozvoj nabídky kosmetických firem, nabídka přípravků, prostředků a metod zdaleka překračuje znalosti široké veřejnosti. I když se to týká především ženské části, dnes již nejsou výjimkou ani muži, kteří kladou důraz na vnější vzhled i na osobní image.

Prostě dokonalý vzhled je určen pro všechny.

Školením vizážistiky a stylistiky se zabývá několik málo specializovaných firem, které ale nemohou obsáhnout široké spektrum požadavků ze strany širokého publika.

Určité procento těchto firem ustupuje od školení a dává přednost zastupování jednotlivých značek kosmetiky na našem trhu jako jednoduššího stylu podnikání.

Také ztráta výchovného působení rodiny, nedostatečný prostor ve školním vzdělávání v této oblasti a v konečném důsledku nedostatek zkušených specialistů či lektorů vede k tomu, že jako vizážisté a stylisté (v některých případech i u renomovaných firem) vystupují laici. Ti dále rozšiřují oblast mylných informací a postupů v této oblasti. Proto je potřeba při výběru vizážisty či stylisty volit velmi pečlivě. Určitou garancí kvality je členství v některé asociaci vizážistů či stylistů.


Pro koho jsou naše kurzy líčení a konzultace určeny:

Všichni od 15 do 99 let, kteří chtějí být IN, být vždy nejen elegantní, ale být i svůj. Všichni, kterým záleží na tom, jak se na ně dívá a posuzuje je okolí. Všichni, kteří se chtějí cítit dobře v každé společnosti a v každé situaci.

mladez01Dospívající mládež

Vzdělávání v kurzech částečně supluje nedostatek kontaktu a výchovy v této oblasti v rodině. Požadavky na školení jsou také ze strany vzdělávacích a sociálních institucí, jako jsou domy mládeže, nízkoprahové kluby, dětské domovy. Kurzy líčení a kurzy stylistiky nepochybně patří do estetické výchovy.

Uchazeči o zaměstnánídirector

Vnější vzhled a harmonizace oblečení pro jednotlivé příležitosti dává daleko větší možnost osobního uplatnění nejen na trhu práce, ale i v soukromém životě. Uchazečky o zaměstnání, které projdou naším kurzem líčení či kurzem stylistiky, mají neporovnatelně větší šanci uspět v různých výběrových řízeních nebo konkurzech.

managerkaOsoby zaujímající význačná postavení
v obchodním či společenském životě

Dokonalá image je podmínkou úspěchu v mnohých oblastech, kde se dříve uplatňoval volnější přístup, či naopak byla podmínkou určitá uniformita. Vzájemné sladění osobního stylu a dokonalé image nabízí komfortní pocit sebevědomí v jakékoliv situaci. Pro tyto osoby je kurz stylistiky, pro ženy také kurz líčení, naprosto nepostradatelný. Další možností jsou pravidelné konzultace u stylisty.

Agentury zabývající se školením zaměstnanců

Tyto agentury se zabývají především praktickými znalostmi v oblasti obchodu, marketingu, vedení firem, práce s lidskými zdroji atd. Pro školení oblasti osobní image a PIB jim většinou chybí jak kvalitní školitelé, neboť oblast školení stylistiky a vizážistiky je velmi široká a obsáhlá, tak technické zabezpečení.

Díky kurzům líčení a kurzům stylistiky se dokonalý vzhled stávají součástí firemního image. Mnohé firmy dnes mají předepsán styl oděvu, avšak styl líčení může jakoukoliv snahu o dokonalý zevnějšek naprosto zhatit. Právě proto je znalost líčení naprosto nutná pro všechny ženy, paní a dívky, pracující ve firmách, dbajících na svou firemní kulturu.

Právě pro vás nabízíme naše kurzy líčení a kurzy stylistiky. Dokonalý styl oblékání a dokonalé nalíčení je první, co zaujme klienta, který navštíví vaši firmu.

 

 

 

Studio KMM | Pravá mozková hemisféra a kreslení | Vizážistika a stylistika

Copyright Studio KMM 2004-2012